• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Δίκτυο Service

 

Κεντρικό service

DELMAC INSTRUMENTS

Κεντρικό Service

ΑΘΗΝΑ

Λεβιδίου 18 Αθήνα Τ.Κ. 10442
Τηλ. 210-5781770

210-5781790


Fax: 210-5781771

email: master@delmac.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γ.Βασιλειάδη 6 Ξηροκρήνη

Τ.Κ.54629
Τηλ. 2310-516806
Fax: 2310-566807

 

 
Περιοχή Μελών